Server2008 de dll register etmeye çalıştığınız aşağıda ki  hatayı alıyorsanız ,

C:\Windows\System32\inetsrv dizinine atmış olduğunu dll dosyasını yine  C:\Windows\SysWOW64 içerisine atıp tekrar register etmeyi deneyiniz.