MSSQL serverda veritabanı üzerinde işlem yaparken veritabanınız Suspect durumuna düştüğü zaman yapacağınız işlem çok basit.

SQL Serverda New Query ye tıkladıktan sonra aşağıda verilen komutu yazın daha sonra Execute bölümüne basınız sorun düzelecektir.

mssql Suspect olmuş db için ;

EXEC sp_resetstatus 'DATABASEADI';
ALTER DATABASE DATABASEADI SET EMERGENCY
DBCC checkdb('DATABASEADI')
ALTER DATABASE DATABASEADI SET SINGLE_USER WITH ROLLBACK IMMEDIATE
DBCC CheckDB ('DATABASEADI', REPAIR_ALLOW_DATA_LOSS)
ALTER DATABASE DATABASEADI SET MULTI_USER