Plesk Windows admin şifresi öğrenme

%plesk_bin%\plesksrvclient -get

Plesk Linux admin şifresi öğrenme

cat /etc/psa/.psa.shadow

AUTH.TAB

Komut satırından,

..\Mail Enable\Config\build>psame.exe adminşifre localhost 8306

aynı yoldaki

Build Done ADDRESS-MAP.TAB…

Build Done AUTH.TAB…

Build Done DOMAIN.TAB…

Build Done POSTOFFICE.TAB… klasörleri silinir yeniden oluşturulur ve yeni dosyalar

..\Mail Enable\Config klasörüne yapıştırılır.

Plesk Domain açma – kapatma

x:\web\admin\bin\domain --on domain.com

x:\web\admin\bin\domain --off domain.com