Pleskli Windows sunucularda php mcrypt kullanımını açmak için,

1. X:\Web\Additional\PleskPHP5 altında libmcrypt.dll olması lazım.
2. Php.ini de Dynamic Extensions kısmında “extension=php_mcrypt.dll” satırına izin verilmeli. (extension yazıyorsa başındaki ; kaldırılmalı)

 

3. Mutlaka web hosting ayarları php 5 ve cgi çalışmalı isapi’de çalışmıyor.