SQL 2008 r2 de log silme işlemi 2005 göre biraz daha farklıdır.

2005 de yapılan işlemlerin aynısınız yapıyorsunuz ama query biraz farklı oluyor.

USE veritabaniadi

GO
ALTER DATABASE veritabaniadi SET RECOVERY SIMPLE WITH NO_WAIT
DBCC SHRINKFILE(veritabani_log)
ALTER DATABASE veritabaniadi SET RECOVERY FULL WITH NO_WAIT
GO

Eğer veritabanında - _ karakterleri var ise onun farklı bir query oluryor.
Bunun için veritabanını "" içerisine alıyoruz.
örnek olarak veritabanı adı karanik_db veya karanik-db gibi ise ;
USE veritabaniadi
GO
ALTER DATABASE "karanik-db" SET RECOVERY SIMPLE WITH NO_WAIT
DBCC SHRINKFILE("karanik-db_log")
ALTER DATABASE "karanik-db" SET RECOVERY FULL WITH NO_WAIT
GO