Mysql Sununuzda olan veritabanına bağlanmak çok uzun sürüyor zaman aşımı gibi hata veriyor ve  show processlist komutunu çalıştırdığınızda “unauthenticated user” hatası ile karşılaşıyorsanız nedeni MySql anamakinanın ismini çözümlemeye çalışıyor ve zaman aşımına neden oluyor.

Çözümü ;

Mysql sunucuzda my.cnf  (my.ini) dosyasına aşağıdaki satırı ekleyiniz.

[mysqld]
skip-name-resolve