• Kayıt Defteri Düzenleyicisi’ni başlatın. (Başlat – Çalıştır – regedit yazıp enter)
  • Aşağıdaki kayıt defteri alt anahtarını bulun ve tıklatın:
    HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\TerminalServer\WinStations\RDP-Tcp\PortNumber
  • Düzen menüsünde, Değiştir‘i ve ardından Ondalık‘ı tıklatın.
  • Varsayılan 3389 ‘u göreceksiniz.
  • Yeni bağlantı noktası numarasını yazın ve Tamam‘ı tıklatın.
  • Kayıt Defteri Düzenleyicisi’nden çıkın.
  • Bilgisayarı yeniden başlatın.
  • Yeni girdiğiniz port için Firewall dan izin vermeyi unutmayın